Geachte ouders, leerlingen, scholen en andere organisaties verbonden aan het SWVKlasse (VO NO Overijssel),

In verband met het heersend Coronavirus is besloten het kantoor van het SWV vanaf dinsdag 17 maart tot, in eerste instantie, 6 april te sluiten. De leerlingen van de Rebound – KlasseLokaal- hebben hun boeken afgehaald en zijn op de hoogte van wat zij thuis moeten doen. Per mailbericht worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld hoe de begeleiding op afstand wordt geregeld en hoe docenten contact onderhouden met de leerlingen. Met de scholen van voortgezet onderwijs waar de leerlingen zijn ingeschreven wordt afgestemd mbt het vervolg van het onderwijsprogramma.

KlasseExpert – Expertisecentrum- werkt tevens op afstand. De orthopedagogen onderhouden telefonisch contact met de scholen en eventueel met ouders/verzorgers en leerlingen. Afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. Wat niet telefonisch kan wordt verschoven naar de periode na 6 april. In zeer dringende gevallen kan worden besloten alsnog een gesprek te organiseren met betrokkenen onder strikte voorwaarden zoals door de overheid wordt opgelegd.

Plenaire afspraken op het kantoor van SWVKlasse zijn afgelast.

Wanneer daar aanleiding voor is wordt u met een nieuwe MEMO op de hoogte gebracht.

 

Riekus Ensing

Directeur SWVKlasse

Renda Wolting

Secretarieel medewerker

Renda Wolting; secretarieel medewerkster

Renda is secretarieel medewerkster en werkzaam voor de Algemene Dienst van het SWV, de Reboundvoorziening Hardenberg en het Expertisecentrum. Zij is een betrokken en accurate collega. Renda verzorgt de administratieve verwerking van de aanmelding bij de Commissie van Advisering en Toewijzing (CAT) en doet als notulist verslag van de CAT bijeenkomsten. Renda is op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.

M           info@swvno-overijssel.nl

Gekelien Schonewille

Secretarieel medewerker

Als secretarieel medewerkster is Gekelien werkzaam voor met name de Reboundvoorziening en het Expertisecentrum. Bij telefonisch contact zal zij u adequaat verder helpen. Gekelien werkt op de maandagen en op enkele woensdagmorgens voor het samenwerkingsverband.

M            mailto:info@swvno-overijssel.nl

Tessa ten Caat – Tellingen

psychodiagnostisch werker

Tessa is als psychodiagnostisch medewerker werkzaam binnen de scholen van voortgezet onderwijs aangesloten bij het Samenwerkingsverband en in het basisonderwijs voor de scholen van De Oosthoek.

Tessa heeft gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. Door haar onderwijsachtergrond kan zij goed de verbinding leggen tussen “theorie en praktijk”. Tessa wordt op verzoek van een betrokken schoolorthopedagoog ingezet wanneer er een onderzoeksvraag bij een leerling ligt. Naast het verrichten van diverse onderzoeken wordt Tessa tevens ingezet bij groepstrainingen gericht op ‘positieve groepsvorming’ voor bewerkelijke groepen in het basisonderwijs. Haar ervaring binnen het basisonderwijs komt daar dan goed van pas!

Naast haar werkzaamheden voor het Expertisecentrum is Tessa als PDW’ er werkzaam voor een groep basisscholen in de gemeente Tubbergen.

Is consciëntieus, betrouwbaar en heeft passie voor kinderen.

 

M             tessa.tenCaat@swvno-overijssel.nl

 

Rianne Olthof

orthopedagoog

Rianne is werkzaam binnen zowel de scholen van voortgezet onderwijs aangesloten bij het Samenwerkingsverband (De Nieuwe Veste, Vechtdal College Hardenberg) als op de scholen van De Oosthoek. Binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs probeert zij verbindingen te leggen waar het nodig is en waar het moet. Met een passie voor goed en passend onderwijs, werkt Rianne samen met docenten en leerkrachten om kinderen te laten groeien naar eigen mogelijkheden. Doorlopende leerlijnen zijn essentieel voor een groeiende leerling.

Specialisaties van Rianne liggen op zowel leerling, groeps- als schoolniveau. Haar expertise ligt op zorgbeleid en passend onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in zowel leren als gedrag.

Is een betrokken en doortastende orthopedagoog die als denker en doener voor resultaat zorgt.

 

M             Rianne.Olthof@swvno-overijssel.nl

 

 

Carmen Vaneker

orthopedagoog / PBS coach

Carmen heeft als leerkracht gewerkt in het speciaal onderwijs (cluster 4). Door haar ervaring in het onderwijs lukt het haar goed de vertaalslag te maken naar wat een kind (en een docent) nodig heeft in de klas. Oplossingsgericht te werk gaan en komen tot snelle en adequate oplossingen is haar werkwijze en streven. Naast haar werkzaamheden als orthopedagoog voor het Expertisecentrum, werkt zij als orthopedagoog bij een dag- en nachtopvang voor kinderen en jongeren met een beperking. Carmen heeft zich binnen het Expertisecentrum gespecialiseerd tot coach Positive Behavior Support (SWPBS). Daarnaast geeft zij groepstrainingen gericht op ‘positieve groepsvorming’ voor bewerkelijke groepen in het basisonderwijs. Carmen is bevoegd ‘Mindfulnesstrainer’

Carmen is zeer betrokken en haar brede expertise is van grote betekenis voor de kennis en vaardigheden van het gehele team.

 

M             Carmen.Vaneker@swvno-overijssel.nl

 

Riekus Ensing

 Directeur

Riekus Ensing; directeur samenwerkingsverband

Riekus is eindverantwoordelijk voor de organisatie (Algemene Dienst, arrangement Rebound, Expertisecentrum). Hij heeft veel contacten met de directeuren en bestuurders van de vo-scholen. Met name is hij belast met de verdere ontwikkeling van passende onderwijsplaatsen binnen het samenwerkingsverband. Riekus probeert in zijn activiteiten oog te hebben voor de belangen van de leerlingen en de ouders. Hij is een betrokken leidinggevende die collega’s ruimte biedt de aanwezige expertise zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de scholen en de leerlingen.

M             Riekus.Ensing@swvno-overijssel.nl

Sybo van der Harst

Coördinerend docent

Sybo van der Harst; coördinerend docent Rebound Sybo coördineert de ondersteuning voor de leerlingen op de Rebound voorziening en heeft daardoor veel contacten met de aangesloten scholen van het samenwerkingsverband en met de ondersteunende jeugdhulpverleningsorganisaties. Zijn expertise ligt op het gebied van het verbinden van partijen om daarmee te komen tot een integrale ondersteuningsaanpak van leerlingen. Sybo vindt het belangrijk en uitdagend om kwetsbare leerlingen tot ontwikkeling te laten komen. Is betrokken, communicatief, creatief in oplossingen en coachend zowel op de Reboundvoorziening als op de scholen.

M             Sybo.vanderharst@swvno-overijssel.nl

 

Frouwkje Mulder

Orthopedagoog generalist

Frouwkje Menzen-Mulder; orthopedagoog Expertisecentrum

Werkt als orthopedagoog-generalist voor het Expertisecentrum. Frouwkje is zeer breed inzetbaar voor zowel de vo-scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband als voor de basisscholen van De Oosthoek. Frouwkje heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in met name de ondersteuningsvragen van leerlingen van de praktijkscholen. Binnen de scholen van De Oosthoek is zij ook al vele jaren breed inzetbaar. Zij is als orthopedagoog lid van de Commissie van Advisering en Toewijzing (CAT) van het SWV.

Zij werkt met veel passie en enthousiasme in het onderwijs en vindt het fijn om elke dag weer te mogen luisteren naar het verhaal van leerlingen, ouders of docenten. Als een leerling na een tijdje weer met plezier naar school gaat of het gevoel heeft dat hij of zij zaken beter begrijpt geeft dat haar veel voldoening.

Is een zeer betrokken en betrouwbaar allround orthopedagoog met hart voor kinderen.

 

M             frouwkje.mulder@swvno-overijssel.nl

 

Karin Valkman

Onderwijsassistent

Karin Valkman; onderwijsassistent Rebound

Karin is een bevlogen onderwijsassistent op de Reboundvoorziening in Hardenberg. Als onderwijsassistent begeleidt zij samen met de docent de leerlingen in hun schoolwerk. Haar specialisatie is samen met leerlingen systematisch plannen en organiseren. Door te signaleren/ observeren is zij goed in staat de leerlingen op maat te begeleiden. Zij haalt haar voldoening uit die leerlingen die laten zien dat het voor hun onhaalbare toch haalbaar wordt! Is betrokken, staat dicht bij de leerlingen en is resultaatgericht.

M             Karin.valkman@swvno-overijssel.nl

 

Arjen Faber

Orthopedagoog

Werkt vanuit het Expertisecentrum als orthopedagoog voor het Vechtdal College te Hardenberg en Dedemsvaart (vo). Daarnaast verbonden aan de Reboundvoorziening van het Samenwerkings-verband.  Arjen is zowel gericht op de leerling als de docent en werkt graag met teams door inzet van VIB. Zijn specialismen zijn dyscalculie, onderzoeken naar leerpotentieel /dynamisch testen (Feuerstein) en beeldcoaching.

Heeft een enthousiasmerende en relativerende houding binnen het team.

 

M             Arjen.Faber@swvno-overijssel.nl

 

Carolien Wolff

Psycholoog en PBS coach

Carolien is werkzaam binnen de scholen van voortgezet onderwijs in de regio Noord Oost Overijssel, waaronder het Vechtdal College in Hardenberg en Ommen en De Zeven Linden in Dedemsvaart. Zij is binnen de basisscholen van De Oosthoekscholen coach Positive Behavior Support (SWPBS). Carolien is enthousiast en doortastend van aard. Zij haalt haar voldoening uit het verbeteren van functioneren van kinderen, hun ouders en professionals. Carolien is gespecialiseerd in diagnostiek/ probleemanalyse, PBS en Hoogbegaafdheid.

Ze is een bevlogen psychologe die een kritische houding heeft naar zichzelf en naar collega’s en door haar reflectief vermogen brengt zij het team op een hoger niveau.

M             Carolien.Wolff@swvno-overijssel.nl

Edwin pot

Docent

Edwin Pot; docent Rebound

Edwin verzorgt als docent Rebound de theorielessen, geeft lichamelijke opvoeding en de Equip lessen. Tijdens de Equip lessen wordt met leerlingen gesproken over verwacht gedrag in verschillende sociale situaties. Edwin is mentor van leerlingen op Rebound. Hij onderhoudt contacten met de scholen van het samenwerkingsverband waar de leerlingen van afkomstig zijn. Hij werkt met enthousiasme en plezier aan de ontwikkeling van leerlingen die net iets extra`s nodig hebben. Kwaliteiten: humor, geeft de leerlingen (zelf) vertrouwen.

M             Edwin.Pot@swvno-overijssel.nl

Alice Drogt

Onderwijsassistent

Alice is een ervaren onderwijsassistent van de Reboundvoorziening. Als onderwijsassistent begeleidt zij samen met de docent de leerlingen in hun schoolwerk. Zij is vooral belast met de begeleiding van leerlingen bij de planning en organisatie. Daarnaast verzorgt zij de creatieve lessen binnen de voorziening. Alice staat dicht bij de leerlingen en weet hen door haar opstelling te motiveren om een “tweede kans” te pakken die ze binnen de Reboundvoorziening krijgen.

M             Alice.drogt@swvno-overijssel.nl

Anne-wil Nieborg

Orthopedagoog Generalist

Als orthopedagoog-generalist werkzaam binnen de scholen van voortgezet onderwijs en in het basisonderwijs voor de scholen van De Oosthoek.

Is begripvol, zorgvuldig en gaat uit van ieders eigen kwaliteiten. Zoekt samen met school, ouders en leerling naar (creatieve) oplossingen waar dat nodig is.

Daarnaast werkzaam als coördinator van het Expertisecentrum. Is gespecialiseerd en geïnteresseerd in vraagstukken rondom beleid en organisatie. Is voorzitter van de Commissie van Advisering en Toewijzing (CAT) van het SWV.

Heeft binnen het team een positief kritische houding naar zichzelf en anderen om zo tot optimale kwaliteit te komen.

 

M             anne-wil.nieborg@swvno-overijssel.nl

Klaas Esinge

Docent

Klaas is een bevlogen, enthousiaste en consequente Rebounddocent met humor, die veel voldoening haalt uit het leveren van maatwerk aan jongeren die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Daarbij werkt Klaas nauw samen met ouders/verzorgers, scholen en de jeugdhulpverlening. Hij stemt zijn pedagogische aanpak af op de mogelijkheden en de kwaliteiten van de leerling en probeert de leerling wereldwijs te maken om zich te kunnen handhaven in onze ingewikkelde maatschappij. Klaas wordt als Rebound docent preventief ingezet binnen de scholen van het samenwerkingsverband.

M             klaas.esinge@swvno-overijssel.nl

 © 2020 SWV v.o. N.O.-Overijssel
Webdesign: JHmedia