Dyslexie basisonderwijs

Dyslexieonderzoeken groep 8

Wanneer er naar aanleiding van de resultaten op de NIO en de CITO-toetsen een vermoeden ontstaat van dyslexie, kan een leerling bij het Expertisecentrum worden aangemeld voor een dyslexieonderzoek.

De school moet bij de aanvraag de volgende formulieren aanleveren:

  • Een door de ouders ingevuld toestemmingsformulier van het Expertisecentrum
  • Een door de leerkracht ingevuld ‘Leerlingformulier vermoedens dyslexie’
  • Uitdraai van het LVS van zo mogelijk de gehele basisschoolperiode
  • Handelingsplannen van de gehele basisschoolperiode
  • Eventuele overige informatie die van belang is (bv verslag logopedist of eerder onderzoek)

De gegevens worden geanalyseerd door een orthopedagoog die beslist of de vermoedens gegrond zijn. Er moet een duidelijke discrepantie aangetoond kunnen worden tussen de capaciteiten van de leerling (NIO-score) en zijn of haar leerresultaten op de taalvakken (CITO technisch lezen en spelling, evt begrijpend lezen). Er mag geen sprake zijn van een algehele ontwikkelingsachterstand. Er moet daarnaast ten minste 6 maanden extra hulp zijn geboden op gebied van lezen en/of spellen.

Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, krijgt de leerling een uitnodiging voor het dyslexieonderzoek. Deze uitnodiging zal door de administratie worden verstuurd naar ouders en school. Dit zal zoveel mogelijk groepsgewijs plaatsvinden op één ochtend of middag op het Expertisecentrum in Hardenberg. Een groep bestaat uit maximaal 8 leerlingen. We streven ernaar om het verslag binnen 4 weken na het onderzoek op te sturen naar de ouders en de school.

 © 2019 SWV v.o. N.O.-Overijssel
Webdesign: JHmedia