NIO in groep 8

Leerlingen van de scholen voor voortgezet onderwijs komen van basisscholen uit de hele regio. Het is best lastig om voor al die leerlingen uit groep 8 te bepalen welk type vervolgonderwijs het beste bij hen past. Alle leerlingen maken gedurende hun hele schoolloopbaan schoolvorderingstoetsen, zoals bijvoorbeeld de CITO-toetsen. Deze toetsen meten de leervorderingen: welk deel van de leerstof beheerst deze leerling al? Deze feitelijke schoolprestaties staat altijd op de eerste plaats bij het advies voor het meest geschikte type vervolgonderwijs.

Daarnaast wordt er vanuit het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de mogelijkheid aangeboden om de NIO in groep 8 te laten afnemen. Dit is de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Naast de feitelijke schoolprestaties (wat hebben leerlingen geleerd in 8 jaar onderwijs), kan de NIO een indicatie geven voor de mogelijke schoolprestaties (wat heeft een leerling in huis?). De NIO wordt door het Expertisecentrum in de maanden september-februari klassikaal afgenomen op de basisschool zelf. De uitslag van de NIO wordt met de leerkracht en/of IB-er besproken door een orthopedagoog of psycholoog van het Expertisecentrum. Meestal komen de uitslagen op de CITO-toetsen overeen met de NIO, maar dat hoeft niet.

Het is erg vervelend voor een kind om op een school terecht te komen die eigenlijk te makkelijk of juist te moeilijk is. Dat is de reden dat er bij het advies met zoveel mogelijk aspecten van het kind rekening gehouden moet worden: o.a. de huidige schoolprestaties, de uitslag op een intelligentietest, de persoonlijke eigenschappen van een kind en de wens van ouders en kind.

NIO & dyslexie

Onderzoek heeft aangetoond dat dyslectische leerlingen de NIO gemiddeld niet slechter maken dan vergelijkbare niet-dyslectische leerlingen. Voor dyslectische leerlingen is er een vergrote versie van de opgavenboekjes en het antwoordformulier beschikbaar. De in de NIO gebruikte woordjes zijn eenvoudig en makkelijk te lezen door leerlingen van groep 8 van de basisschool. Er komen geen hele zinnen in de opgaven voor.

Zie voor meer informatie de NIO brochure voor ouders & leerkrachten

 © 2019 SWV v.o. N.O.-Overijssel
Webdesign: JHmedia