PBS

Het Expertisecentrum zal een drietal basisscholen van VGPO De Oosthoek ondersteunen bij het vormgeven van PBS binnen de scholen.

Positive Behavior Support (PBS) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd (beloond). Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

School, ouders en jeugdzorg werken actief samen in dit proces. PBS biedt een goede basis voor het gebruik van andere gedragsprogramma´s, zoals Taakspel.

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten en Noorwegen heeft aangetoond dat PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten.

pbs expertisecentrum

Zie voor meer informatie www.swpbs.nl.

 © 2019 SWV v.o. N.O.-Overijssel
Webdesign: JHmedia