Wat betekent dit voor u en uw kind?

Volgt uw kind speciaal onderwijs?

Voor de kinderen die in de eindgroepen van het speciaal basisonderwijs zitten is het van belang dat ouders en school samen goed bespreken waar het onderwijsprogramma binnen het voortgezet onderwijs het beste gevolgd kan worden. Wanneer u tot de conclusie komt dat dit het beste vormgegeven kan worden binnen het voortgezet speciaal onderwijs (vso) dient er een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aangevraagd te worden bij het Samenwerkingsverband vo NoordOost Overijssel. Hoe dat gaat kunt u op de website van het SWV vinden (www.swvno-overijssel.nl). De Commissie van Advisering en Toewijzing (CAT) geeft deze tlv af.

De rugzak op de gewone school bestaat niet meer

Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakken meer. De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. Ga met school in gesprek hoe de ondersteuning aan uw kind geregeld wordt.

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?

Nieuwe aanmelding:
U kiest de school die u voor uw kind geschikt vindt en u meldt uw kind minimaal 10 weken van tevoren schriftelijk aan. In de schoolgids staat welke ondersteuning de school kan bieden (het schoolondersteuningsprofiel). Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school.

Uw kind zit al op school?
Kijk in de schoolgids welke ondersteuning de school kan bieden en ga in gesprek met de mentor van uw kind.

Uw kind heeft nu geen extra ondersteuning nodig?

Uw kind kan zonder dat er extra ondersteuning nodig is aangemeld worden bij een school van voortgezet onderwijs. Met de reguliere ondersteuning die ingezet kan worden voor alle leerlingen moet uw kind een diploma kunnen behalen. Meer informatie? www.passendonderwijs.nl

 © 2019 SWV v.o. N.O.-Overijssel
Webdesign: JHmedia