Wat is Rebound?

Een Rebound is een term uit de sport, waarbij je na een mislukte poging tot scoren, een tweede mogelijkheid hebt om alsnog te scoren. Dat is ook het doel van Rebound in het onderwijs: leerlingen krijgen een ‘tweede kans’ om alsnog te scoren!

De Reboundvoorziening biedt een tijdelijke opvang aan jongeren tussen 12 en 18 jaar met gedragsproblemen. De zorg die de eigen school biedt is niet voldoende voor de leerling. Het kan daarom zijn dat de leerling tijdelijk op een Reboundvoorziening wordt geplaatst.

Het doel van Rebound is dat de leerling met succes terugkeert naar de school van herkomst of uitstroomt naar een passende opleiding. Het vergroten van de zelfredzaamheid staat hierbij voorop.

Rebound richt zich hierbij op:

  • Motivatie en gedragsverandering bij leerlingen
  • Herstel van verhoudingen
  • Verbeteren van de leerattitude
  • Aanpak van langdurig schoolverzuim
  • Het inhalen van leerachterstanden
  • In gang zetten van aanvullende maatregelen
  • Handhaven van het onderwijsprogramma

De leerlingen die op Rebound komen, moeten zelf leren om verantwoorde keuzes te maken. Rebound is een oefenplaats, er mag dus iets mis gaan, dat hoort bij het oefenen. Elke dag krijgt de leerling een nieuwe kans.

Rebound wil een gedragsverandering bij de leerling teweeg brengen zodat de leerling zichzelf kan handhaven in het voortgezet onderwijs, met voldoende kansen op een diploma.

Rebound verricht maatwerk. Er wordt passend onderwijs gecreëerd, dit wordt zo passend gemaakt dat het kansen biedt voor de leerling.

Werkwijze

Duur plaatsing

 © 2019 SWV v.o. N.O.-Overijssel
Webdesign: JHmedia