Uitgangspunten Expertisecentrum

Missie

Het Expertisecentrum wil door het inbrengen van haar deskundigheid leerlingen gelijkwaardige kansen bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen binnen de scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. We streven ernaar dat alle leerlingen goed onderwijs ontvangen en de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is om maximaal te kunnen profiteren van het geboden onderwijs.

We geloven in de eigen ontwikkelkracht van leerlingen, ouders en leerkrachten. We werken zoveel mogelijk handelingsgericht om deze eigen kracht bij mensen te mobiliseren. We zijn ambitieus en voortdurend op zoek naar ‘wat werkt’ om de kwaliteit van onze interventies op een hoog niveau te houden.

Visie

Het is voor ons vanzelfsprekend om preventief te werken waar dat mogelijk is. Door korte lijntjes met de scholen kunnen we vlot inspelen op vastgelopen interacties en leermoeilijkheden bij leerlingen. Om dit te bereiken vinden we het belangrijk om dichtbij de scholen te staan, fysiek aanwezig te zijn en zoveel mogelijk werkzaamheden op de scholen uit te voeren.

Het invoeren van passend onderwijs vraagt veel van scholen. Het betekent dat er meer leerlingen met een specifieke zorgvraag binnen de reguliere scholen worden opgeleid. Het Expertisecentrum kan ondersteunen bij het ontdekken van de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en helpen een toereikende zorgstructuur op te zetten.

Om de professionaliteit van het Expertiseteam te waarborgen zijn wij voortdurend bezig om kennis en ervaring met elkaar te delen, bijgeschoold waar dat nodig is en in openheid met elkaar te reflecteren op ons handelen. Door op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijsveld en kritisch te blijven op ons eigen functioneren willen we onze deskundigheid blijven bevorderen om scholen van kwalitatief goed advies te kunnen voorzien.

 © 2019 SWV v.o. N.O.-Overijssel
Webdesign: JHmedia