Commissie van advisering en toewijzing

In Passend Onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden per 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor de afgifte van Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs.  Samenwerkingsverbanden hebben daarvoor commissies ingericht bestaande uit deskundigen die goed kunnen beoordelen of een leerling aangewezen is op Speciaal Onderwijs. De zogenaamde Commissie van Advisering en Toewijzing (CAT) heeft deze functie binnen het SWV vo NO-Overijssel (2307) toebedeeld gekregen.

De CAT hanteert bij de beoordeling of een TLV noodzakelijk is een door het Algemeen Bestuur goedgekeurde handleiding. De handleiding -2018 kunt u hieronder downloaden.

Download CAT handleiding -2018-2019

Praktische informatie TLV

Bij de aanmelding van leerlingen voor aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring tot het V.S.O gebruikt de commissie een format aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden. Voor het aanvragen van een herindicatie is een vereenvoudigd formulier  gemaakt en hieronder te downloaden.

Herindicatie TLV

Het ingevulde aanmeldingsformulier en andere relevante gegevens (dossier) moeten worden aangeleverd via Kindkans.  Dit is een beveiligde omgeving waar documenten kunnen worden uitgewisseld. Heeft u nog geen account dan kunt u deze aanvragen via : cat@swvno-overijssel.nl

Download CAT aanmeldingsformulier

Planning CAT bijeenkomsten SWV vo NO Overijssel 2018

Planning CAT-CAT plus – 2018 -2019

Een aanvraag T.L.V  PRO kan alleen worden ingebracht door een Praktijkschool.

 

Wanneer er geen dossiers voorliggen wordt een week voor de bijeenkomst per mail bekend gemaakt dat de bijeenkomst niet doorgaat.

Planning CATplus bijeenkomsten SWV vo NO-Overijssel cursusjaar voor de aanvraag TLV’s en aanwijzingen  2018

CATplus 2018-2019:

Voor de afgifte van TLV’s pro en aanwijzingen lwoo  cursusjaar 2018-2019  zal de laatste CATplus bijeenkomst plaatsvinden op de derde woensdag van het nieuwe cursusjaar .2018-2019

 

 © 2019 SWV v.o. N.O.-Overijssel
Webdesign: JHmedia