Ondersteuning door Expertisecentrum

Elke school uit het samenwerkingsverband is gekoppeld aan een vaste orthopedagoog. We werken vooral vraaggestuurd: we ondersteunen de scholen bij de vraagstukken die voor hen de hoogste prioriteit hebben, bijvoorbeeld:

 • Ondersteuning bij de aanvragen voor Leerwegondersteuning of Praktijkonderwijs;
 • Deelnemen in het ZorgAdviesTeam (ZAT). Dit zijn multidisciplinaire teams waarin (externe) professionals structureel samenwerken met de scholen. Het hoofddoel van het ZAT is: zo veel mogelijk leerlingen en hun gezinnen zo vroeg en zo snel mogelijk goede en afgestemde zorg bieden en docenten in de klas ondersteunen bij het omgaan met deze leerlingen;
 • Consultatieve gesprekken met docenten/mentoren. De orthopedagoog analyseert samen met de docent het probleem en brengt vervolgens de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart. In gezamenlijkheid worden oplossingen bedacht waar de docent of mentor mee aan de slag kan. Na een aantal weken worden de resultaten geĆ«valueerd en wordt het plan zo nodig bijgesteld;
 • Individueel onderzoek bij leerlingen, in samenwerking met ouders en mentor:
  • cognitief (intelligentie)
  • didactisch (leerproblemen)
  • sociaal-emotioneel (gedrag/welbevinden)
  • werkhouding (concentratie/taakaanpak)
  • een combinatie van bovenstaande
 • Individuele begeleiding van leerlingen;
 • Het geven van voorlichting of workshops.
 © 2019 SWV v.o. N.O.-Overijssel
Webdesign: JHmedia